Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170 SGK Toán 3

Bài 1

Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:

This post: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170 SGK Toán 3

27 469…27 470                               70000 + 30000 …99 000

85 100…85 099                               80000 + 10000…99 000

30 000…29000+ 1000                    90000 + 9000…99 000

Phương pháp giải:

– Tìm giá trị của các vế có phép cộng.

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

27 469 < 27 470                               70000 + 30000  > 99 000

85 100 > 85 099                               80000 + 10000 < 99 000

30 000 = 29000+ 1000                     90000 + 9000 = 99 000

Bài 2

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

a) 41 590; 41 800; 42 360; 41 785

b) 27 898; 27 989; 27 899; 27 998

Phương pháp giải:

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Tìm số có giá trị lớn nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 41590 < 41785 < 41800 < 42360.

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 42360.

b) Ta có: 27 898 < 27 899 < 27 989 < 27 998.

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 27998.

Bài 3

Viết các số 69725; 70 100; 59 825; 67 925 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Phương pháp giải:

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

59 825; 67 925; 69 725; 70 100.

Bài 4

Viết các số 64 900; 46 900; 96 400; 94 600 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần.

Lời giải chi tiết:

Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

96 400; 94 600; 64 900; 46 900.

 

Bài 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Ba số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 2935; 3914; 2945          C. 8763; 8843; 8853 

B. 6840; 8640; 4860          D. 3689; 3699; 3690

Phương pháp giải:

– So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

– Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 8763 < 8843 < 8853.

Khoanh vào chữ C.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button