Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 SGK Toán 3

Bài 1

Tính nhẩm:

This post: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 SGK Toán 3

a) 30000 + 40000 – 50000 =                 b) 3000 x 2 : 3 =

    80000 – (20000 + 30000 ) =                 4800 : 8 x 4 =

    80000 – 20000 – 30000 =                     4000 : 5  : 2 =

Phương pháp giải:

– Biểu thức có dấu ngoặc: Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức chỉ có phép cộng; trừ hoặc phép tính nhân, chia; không có dấu ngoặc: Tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 30000 + 40000 – 50000 =   20000

(Nhẩm : 3 chục nghìn + 4 chục nghìn – 5 chục nghìn = 2 chục nghìn )  

   80000 – (20000 + 30000 ) = 30000      

   80000 – 20000 – 30000 = 30000

b) 3000 x 2 : 3 = 2000

    4800 : 8 x 4 = 2400

    4000 : 5  : 2 = 400.

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 4083 + 3269                    b) 37246 + 1765     

    8763 – 2469                         6000 – 879

c) 3608 x 4                         d) 40068 : 7

    6047 x 5                             6004 : 5

Phương pháp giải:

Nhẩm lại cách đặt tính và tính đã học rồi trình bày bài.

Lời giải chi tiết:

h221 tr 171 sgk t3 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Tìm \(x\):

a) \(1999 + x= 2005\)

b)  \(x\times2=3998\)

Phương pháp giải:

 – Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

– Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia. 

Lời giải chi tiết:

a) \(1999 +x=2005\)

                  \(x=2005 -1999\)

                  \(x=6\)

b) \(x\times 2=3998\)

            \(x=3998:2\)

            \(x=1999\)

Bài 4

Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28 500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

5 quyển: 28 500 đồng

8 quyển: ? đồng

– Tìm giá tiền của một quyển sách.

– Tìm giá tiền của 8 quyển sách bằng giá tiền của một quyển sách nhân với 8.

Lời giải chi tiết:

Giá tiền của mỗi quyển sách là:

28 500 : 5 = 5700 (đồng)

Mua 8 quyển sách như thế phải trả số tiền là:

5700 x 8 = 45600 (đồng)

Đáp số: 45600 đồng.

Bài 5

b5 tr 171 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Chia hình cần xếp thành các hình tam giác nhỏ.

Lời giải chi tiết:

b5a tr 171 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button