Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán 3

Câu 1

Tính: 

h106 tr 102 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số lần lượt từ phải sang trái, chú ý số cần nhớ nếu có.

Lời giải chi tiết:

h1061 tr 102 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu 2

Đặt tính rồi tính:

a) 2634 + 4848

   1825  + 455

b) 5716 + 1749

    707 + 5857 

Phương pháp giải:

– Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Thực hiện phép tính: Cộng các số trên cùng một hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

h107 tr 102 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu 3

Đội Một trồng được 3680 cây, đội Hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Đội Một: 3680 cây

Đội Hai: 4220 cây

Cả hai: ? cây.

– Muốn tìm số cây của cả hai đội thì ta lấy số cây trồng được của đội Một cộng với số cây trồng được của đội Hai. 

Lời giải chi tiết:

Cả hai đội trồng được số cây là:

3680 + 4220 = 7900 (cây)

Đáp số: 7900 cây.

Câu 4

Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD.

b4 tr 102 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Điểm O được gọi là trung điểm của đoạn thẳng UV thì cần thỏa mãn hai điều kiện:

– O nằm giữa U và V.

– Độ dài UO = OV.

Tìm các điểm trong hình thỏa mãn các điều kiện trên rồi trả lời câu hỏi của bài toán. 

Lời giải chi tiết:

Trung điểm của cạnh AB là điểm M.

Trung điểm của cạnh CD là điểm P.

Trung điểm của cạnh BC là điểm N.

Trung điểm của cạnh DA là điểm Q.

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button