Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 103 SGK Toán 3

Câu 1

 Tính nhẩm:

5000 + 1000 =

6000 + 2000 =

4000 + 5000 =

8000 + 2000 =

Phương pháp giải:

4000 + 3000 = ?

Nhẩm : 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn

Vậy: 4000 + 3000 = 7000

Lời giải chi tiết:

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

5000 + 1000 = 6000

6000 + 2000 = 8000

4000 + 5000 =  9000

8000 + 2000 = 10 000

Câu 2

Tính nhẩm (theo mẫu):

2000 + 400 =

9000 + 900 =

300 + 4000 =

600 + 5000 =

7000 + 800 =

Phương pháp giải:

Mẫu: 6000 + 500 = 6500

Lời giải chi tiết:

2000 + 400 = 2400

9000 + 900 = 9900

300 + 4000 = 4300

600 + 5000 = 5600

7000 + 800 = 7800

Câu 3

 Đặt tính rồi tính:

a) 2541 + 4238

    5348 + 936

b) 4827 + 2634

    805 + 6475

Phương pháp giải:

– Đặt tính: Viết phép tính với các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Cộng các số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

h108 tr 103 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Câu 4

Một cửa hàng buổi sáng bán được 432\(l\) dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu ? 

Phương pháp giải:

– Tìm số lít dầu cửa hàng bán được vào buổi chiều.

– Tìm số lít dầu cửa hàng bán được trong cả hai buổi.

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

            432 x 2 = 864 (\(l\))

Số lít dầu cửa hàng bán cả hai buổi được là:

           432 + 864 = 1296 (\(l\))

                         Đáp số: 1296\(l\).

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button