Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán 4

Bài 1

Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ. 

b1a trang 104 toan 4 sgk Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ các hình đã cho để tìm các cặp cạnh đối diện có trong mỗi hình vẽ đã cho.

Lời giải chi tiết:

Các cặp cạnh đối diện :

– Trong hình chữ nhật ABCD là : AB và CD, BC và AD. 

– Trong hình bình hành EGHK là : EG và HK, GH và EK.

– Trong hình tứ giác MNPQ là : MN và PQ, NP và MQ.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán 4

Viết vào ô trống (theo mẫu)

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

× 16 = 112 (cm2)

 

  

 

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                             S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải chi tiết:

Độ dài đáy

7cm

14dm

23m

Chiều cao

16cm

13dm

16m

Diện tích hình bình hành

× 16 = 112 (cm2)

14 × 13 = 182 (dm2)

23 × 16 = 368 (m2)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán 4

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b. 

b3 trang 105 toan 4 sgk Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

                    P = (a + b) × 2    (a và b cùng một đơn vị đo) 

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết:

a)  a = 8cm ;   b = 3cm;

b)  a = 10dm ;  b = 5dm. 

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số vào biểu thức  P = (a + b) × 2 rồi tính giá trị biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu a = 8cm ; b = 3cm thì chu vi hình bình hành là :

         P = (8 + 3) × 2 = 22 (cm)

b) Nếu a = 10dm; b = 5dm thì chu vi của hình bình hành là :

         P = (10 + 5) × 2 = 30 (dm)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SGK Toán 4

Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tính diện tích hình bình hành :

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mảnh đất hình bình hành

Độ dài đáy: 40dm

Chiều cao: 25dm

Diện tích: ….?

Bài giải

Diện tích của mảnh đất đó là:

              40 × 25 = 1000 (dm2)

                            Đáp số : 1000dm2.

 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button