Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 3

Bài 1

Tính nhẩm:

7000 – 2000 =

6000 – 4000 =

9000 – 1000 =

10 000 – 8000 =

Phương pháp giải:

     8000 – 5000 =  ?

Nhẩm: 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn

Vậy: 8000 – 5000 = 3000

Lời giải chi tiết:

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

7000 – 2000 = 5000

6000 – 4000 = 2000

9000 – 1000 = 8000

10 000 – 8000 = 2000

Bài 2

Tính nhẩm theo mẫu

3600 – 600 =

7800 – 500 =

9500 – 100 =

6200 – 4000 =

4100 – 1000 =

5800 – 5000 =

Phương pháp giải:

Mẫu: 5700 – 200 = 5500

         8400 – 3000 = 5400

Lời giải chi tiết:

3600 – 600 = 3000

7800 – 500 = 7300

9500 – 100 = 9400

6200 – 4000 = 2200

4100 – 1000 = 3100

5800 – 5000 = 800

Bài 3

Đặt tính rồi tính:

a) 7284 – 3528                  b) 6473 – 5645

    9061 – 4503                       4492 – 833

Phương pháp giải:

– Đặt tính: Viết các phép tính với các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Trừ các số cùng hàng lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

h113 tr 105 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 4

Một kho có 4720kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg muối, lần sau chuyển đi 1700kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ? (Giải bằng hai cách).

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có:  4720 kg

Lần 1: 2000 kg

Lần 2: 1700kg

Còn lại : …?kg

+) Cách 1:

– Tìm số muối còn lại trong kho sau khi chuyển đi 2000kg muối lần đầu.

– Tìm khối lượng muối còn lại trong kho sau khi chuyển tiếp đi 1700kg vào lần hai.

+) Cách 2:

– Tìm tổng khối lượng muối đã chuyển đi của cả hai lần.

– Tìm khối lượng muối còn lại trong kho.

Lời giải chi tiết:

Cách 1: Số muối còn lại sau khi chuyển lần đầu là:

        4720 – 2000 = 2720 (kg)

Số muối còn lại sau khi chuyển lần hai là:

        2720 – 1700 = 1020 (kg)

            Đáp số: 1020 kg.

Cách 2: Hai lần chuyển tất cả số ki-lô-gam muối là:

        2000 + 1700 = 3700 (kg)

Số muối còn lại trong kho sau hai lần chuyển đi là:

        4720 – 3700 = 1020 (kg)

              Đáp số: 1020 kg.

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button