Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK Toán 3

Bài 1

 Tính (theo mẫu):  

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK Toán 3

h211 tr 165 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

h208 tr 165 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia các số theo mẫu rồi viết kết quả và số dư vừa tìm được của mỗi phép chia.

Lời giải chi tiết:

h207 tr 165 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

12760 : 2 = 6380

18752 : 3 = 6250 (dư 2)

25704 : 5 = 5140 (dư 4)

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 15273 : 3                  b) 18842 : 4;                  c) 36083 : 4

Phương pháp giải:

– Đặt tính: Viết phép chia.

– Tính: Thực hiện phép chia lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

h210 tr 165 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Một kho chứa 27 280kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng \(\dfrac{1}{4}\) số thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Tất cả: 27 280kg thóc

Thóc nếp:  \(\dfrac{1}{4}\) số thóc

Thóc nếp: ? kg

Thóc tẻ: ? kg.

– Khối lượng thóc nếp bằng khối lượng của cả hai loại thóc trong kho chia cho 4.

– Khối lượng thóc tẻ bằng 27 280kg thóc trừ đi khối lượng thóc nếp vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Trong kho có số ki-lô-gam thóc nếp là:

27 280 :  4 = 6820 (kg)

Trong kho có số ki-lô-gam thóc tẻ là:

27 280 – 6820 = 20460 (kg)

           Đáp số: 6820 kg thóc nếp;

                       20460 kg thóc tẻ.

Bài 4

 Tính nhẩm:

15000 : 3 =

24000 : 4 =

56000 : 7 =

Phương pháp giải:

Cách làm: 12000 : 6 =

Nhẩm : 12 nghìn : 6 = 2 nghìn

Vậy 12000 : 6 = 2 000

Lời giải chi tiết:

15000 : 3 = 5000

24000 : 4 = 6000

56000 : 7 = 8000

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button