Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 167, 168 SGK Toán 3

Bài 1

Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? 

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 167, 168 SGK Toán 3

Phương pháp giải:

– Thời gian để đi được 1 km là 12 phút : 3

– Số ki-lô-mét đi trong 28 phút = 28 : thời gian để đi được 1 km.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 phút: 3km

28 phút: … km?

Bài giải

1 km đi hết số phút là:

      12 : 3 = 4 (phút)

28 phút đi được số ki-lô-mét là :

      28 : 4 =  7 (km)

Đáp số: 7 km.

Bài 2

Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 15 kg gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

21kg gạo : 7 túi

15 kg gạo: ? túi.

– Tìm một túi đựng được bao nhiêu ki-lô-gam.

– Tìm số túi để được 15kg bằng cách lấy 15 chia cho số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là :

21 : 7 = 3 (kg)

Để được 15kg gạo thì số túi phải lấy là :

15 : 3 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi.

Bài 3

Điền dấu nhân hoặc chia (x / 🙂 thích hợp vào ô trống :

h216 tr 167 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Đặt dấu nhân hoặc chia vào ô trống rồi tính, nếu bằng kết quả đã cho thì đó là dấu cần điền; nếu không, em thay đổi vị trí các dấu để được phép tính đúng.

Chú ý: Nếu kết quả có giá trị nhỏ hơn số ban đầu thì em nên đặt phép tính chia vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

h217 tr 167 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 4

Cho biết:

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình.

Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 2 học sinh trung bình.

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình.

Lớp 3D có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá, 3 học sinh trung bình.

Hãy lập bảng theo mẫu rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng ?

b4 tr168 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Đọc số liệu đã cho trong bài rồi lần lượt điền vào chỗ trống.

– Tính tổng giá trị các cột và các hàng rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

b4lg tr 168 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Bklearning.edu.vn. 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button