Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 172, 173 SGK Toán 3

Bài 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 7m 3cm = ?

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 172, 173 SGK Toán 3

A. 73cm        B. 703cm        C. 730cm        D. 7003cm 

Phương pháp giải:

Đổi 7m về đơn vị xăng-ti-mét rồi cộng với 3cm.

Chọn đáp án thích hợp trong các đáp án đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có: 7m 3cm = 700cm + 3cm = 703cm.

Khoanh vào chữ B.

Bài 2

Quan sát hình vẽ dưới đây rồi trả lời các câu hỏi:

b2 tr 173 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Quả cam cân nặng bao nhiêu gam ?

b) Quả  đu đủ cân nặng bao nhiêu gam ?

c) Quả đu đủ nặng hơn quả cam bao nhiêu gam ?

Phương pháp giải:

– Cân nặng của quả cam bằng tổng giá trị của hai quả cân ở đĩa cân bên trái.

– Cân nặng của quả đu đủ bằng tổng giá trị của hai quả cân ở đĩa cân bên trái.

– Lấy cân nặng của quả đu đủ trừ đi cân nặng của quả cam.

Lời giải chi tiết:

a) Quả cam cân nặng 300g (200g + 100g = 300g)

b) Quả đu đủ cân nặng 700g (500g + 200g = 700g)

c) Quả đu đủ nặng hơn quả cam 400g (700 – 300 = 400g)

Bài 3

b3 tr 173 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Gắn thêm kim phút vào các đồng hồ.

b) Lan đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút ? 

Phương pháp giải:

– Vẽ kim phút vào dồng hồ cho thích hợp.

– Nhẩm thời gian trôi qua giữa hai thời điểm.

Lời giải chi tiết:

a) Ta vẽ kim phút như sau:

h229 tr 173 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 

b) +) Từ 7 giờ kém 5 đến 7 giờ là 5 phút.

    +) Từ 7 giờ đến 7 giờ 10 phút là 10 phút.

Vậy Lan đi từ nhà đến trường hết 15 phút.

Bài 4

Bình có hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng. Bình mua bút chì 2700 đồng. Hỏi Bình còn lại bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Có 2 tờ giấy bạc loại 2000 đồng.

Mua: 2700 đồng

Còn lại: ? đồng.

– Tìm số tiền Bình có: Bằng giá trị của 2000 đồng nhân với số tờ.

– Tìm số tiền Bình còn lại: Bằng số tiền Bình có trừ đi số tiền đã dùng để mua bút chì.

Lời giải chi tiết:

Số tiền Bình có là:

2000 x 2 = 4000 ( đồng)

Số tiền Bình còn lại là:

4000 – 2700 = 1300 (đồng)

Đáp số: 1300 đồng.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button