Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 174, 175 SGK Toán 3

Bài 1

Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng–ti–mét vuông ?

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 174, 175 SGK Toán 3

b1b tr 174 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình A là 8cm2

Diện tích hình B là  10cm2

Diện tích  hình C là 18cm2

Diện tích hình D là 8cm2

Bài 2

Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm.

a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó

b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó.

Phương pháp giải:

– Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

– Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)

– Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Lời giải chi tiết:

a ) Chu vi hình chữ nhật là:

    (12 + 6) x 2 = 36 (cm)

     Chu vi hình vuông là :

     9 x 4 = 36 (cm)

Hình vuông và hình chữ nhật có chu vi bằng nhau.

b) Diện tích hình chữ nhật :

      12 x 6 = 72 (cm2)

   Diện tích hình vuông :

      9 x 9 = 81 (cm2)

Vậy diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật.

Bài 3

Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau :

b3 tr 175 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Chia hình đã cho thành các hình vuông, hình chữ nhật nhỏ hơn rồi tìm diện tích của các hình đó.

Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình nhỏ vừa được chia.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 : Có thể chia hình đã cho như sau:

b3a tr 175 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Diện tích hình vuông to là :

6 x 6 = 36 (cm2)

Diện tích hình vuông nhỏ là :

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình H là :

36 + 9 = 45 (cm2)

Cách 2 :

Có thể chia hình đã cho thành các hình như sau :

b3b tr 175 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Chiều rộng hình chữ nhật nhỏ là 6 – 3 = 3 (cm)

Diện tích hình chữ nhật nhỏ là 6 x 3 = 18 (cm2)

Chiều dài hình chữ nhật to là 6 + 3 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật to là 9 x 3 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là 18 + 27 = 45 (cm2)

Đáp số: 45 cm2

Bài 4

b4 tr 175 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Chia hình cần xếp thành các hình tam giác đã cho.

Lời giải chi tiết:

b4a tr 175 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button