Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 3

Bài 1

Trong hình bên: 

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 3

b1 tr 174 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào?

c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ).

Phương pháp giải:

– Đếm số lượng góc vuông có trong hình rồi đọc tên đỉnh, cạnh của góc vuông.

– Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A; B và khoảng cách từ điểm đó đến điểm A; B là bằng nhau.

– Tìm tương tự với trung điểm đoạn thẳng ED; AE và MN.

Lời giải chi tiết:

a) Hình đã cho có 7 góc vuông:

   Góc đỉnh A, cạnh AM, AE

   Góc đỉnh M, cạnh MB, MN

   Góc đỉnh M cạnh MA, MN

   Góc đỉnh N, cạnh NM, ND

   Góc đỉnh N, cạnh NM; NE

   Góc đỉnh E, cạnh EN, EA

   Góc đỉnh C cạnh CB, CD

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M (vì M nằm giữa A; B và MA = MB).

    Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm N (vì N nằm giữa E; D và NE = ND)

c) Trung điểm của đoạn thẳng AE là điểm I (Lấy I nằm giữa A; E sao cho IA = IE)

    Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm K (Lấy K nằm giữa M và N sao cho KM = KN)

b1a tr 174 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 35cm, 26cm, 40cm.

Phương pháp giải:

Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài 3 cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Chu vi tam giác đã cho là :

35 + 26 + 40 = 101 (cm)

Đáp số: 101 cm.

Bài 3

 Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 68m.

Phương pháp giải:

Chu vi hình chữ nhật bằng tổng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(125 + 68) x 2 = 386 (m)

Đáp số: 386 m.

Bài 4

Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Phương pháp giải:

– Tìm chu vi của hình vuông (chính là chu vi hình chữ nhật) bằng cách lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

– Cạnh của hình vuông bằng chu vi hình vuông chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 40) x 2 = 200 (m)

Cạnh hình vuông là :

200 : 4 = 50 (m)

Đáp số: 50 m.

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button