Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 176 (Ôn tập về giải toán) SGK Toán 3

Bài 1

Hai năm trước đây số dân của một xã là 5236 người, năm ngoái số dân của xã tăng thêm 87 người, năm nay tăng thêm 75 người. Tính số dân của xã năm nay. 

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 176 (Ôn tập về giải toán) SGK Toán 3

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Hai năm trước: 5236 người

Năm ngoái: tăng 87 người

Năm nay: tăng 75 người

Tất cả: ? người.

– Tìm số dân của xã trong năm ngoái.

– Tìm số dân của xã trong năm nay bằng số dân của xã trong năm ngoái cộng thêm số người tăng thêm.

Cách khác:

– Tìm số người tăng thêm sau 2 năm.

– Tìm số dân của xã trong năm nay bằng số người ban đầu cộng với số vừa tính được.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 : 

 Số dân của xã năm ngoái là :

 5236 + 87 = 5323 (người)

Số dân của xã năm nay là :

5323 + 75 = 5398 (người)

Đáp số: 5398 người.

Cách 2:

Xã đó tăng thêm số người trong hai năm là:

87 + 75 = 162 (người) 

Năm nay xã đó có số dân là:

5236 + 162 = 5398 (người)

Đáp số: 5398 người.

Bài 2

Một cửa hàng có 1245 cái áo, cửa hàng đã bán \(\dfrac{1}{3}\) số áo. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu cái áo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 1245 cái

Đã bán: \(\dfrac{1}{3}\) số áo

Còn lại: ? cái áo.

– Tìm số áo cửa hàng đã bán bằng cách lấy 1245 chia cho 3.

– Tìm số áo cửa hàng đó còn lại bằng cách lấy số áo ban đầu trừ đi số áo cửa hàng đã bán.

Lời giải chi tiết:

Cửa hàng đã bán số cái áo là :

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Cửa hàng còn lại số cái áo là :

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Đáp số: 830 cái áo.

Bài 3

Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải trồng 20 500 cây, tổ đã trồng được \(\dfrac{1}{5}\) số cây. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó còn phải trồng bao nhiêu cây nữa ?

Phương pháp giải:

Kế hoạch: 20 500 cây

Đã trồng: \(\dfrac{1}{5}\) số cây

Còn lại: ? cây

– Tìm số cây tổ công nhân đã trồng được.

– Tìm số cây đội đó cần trồng để hoàn thành kế hoạch.

Lời giải chi tiết:

Tổ công nhân đã trồng số cây là :

20 500 : 5 = 4100 (cây)

Tổ công nhân còn phải trồng số cây để hoàn thành kế hoạch là :

20500 – 4100 = 16400 (cây)

Đáp số: 16400 cây.

Bài 4

Điền Đ hoặc S:

a) 96 : 4 x 2 = 24 x 2 = 48  

b) 96 : 4 x 2 = 96 : 8 = 12

c) 96 : (4 x 2 ) = 96 : 8 = 12

Phương pháp giải:

– Biểu thức có dấu ngoặc: Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức không có dấu ngoặc và chỉ có phép tính nhân và chia thì cần làm theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng

b) Sai. Vì cần tính theo thứ tự từ trái sang phải.

c) Đúng

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button