Môn toán

Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4

Bài 1

Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553:

a) Số nào chia hết cho 5 ?

b) Số nào không chia hết cho 5 ? 

Phương pháp giải:

– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

– Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết:

a) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 là:

35 ;   660 ;   3000 ;   945

b) Trong các số đã cho, các số không chia hết cho 5 là:

 8 ;   57 ;   4674 ;   5553

Bài 2

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

a) 150  <  …  <  160;

b) 3575  <  …  <  3585;

c) 335 ;  340 ;  345 ;  … ;  … ;  360.

Phương pháp giải:

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết:

a) 150 <  155 < 160 ;

b) 3575 < 3580 < 3585 ;

c) 335 ;   340 ;   345 ;   350 ;   355 ;   360.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4

Với ba chữ số 0 ; 5 ; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Phương pháp giải:

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải chi tiết:

Với ba chữ số 0 ; 5 ; 7 ta viết được các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5 là:

570  ;         705   ;          750

Bài 4

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4

Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000: 

a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 ?

b) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 ?

Phương pháp giải:

– Các số có tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì chia hết cho 2.

– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

–  Các số có tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

Lời giải chi tiết:

a) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 và chia hết cho 2 là:

                          660    ;       3000

b) Trong các số đã cho, các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 

                          35     ;        945

Lý thuyết

a) Ví dụ

b trang 95 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Dấu hiệu chia hết cho 5

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button