Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

Bài 1

Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ? 

b1 trang 102 toan 4 sgk Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát các hình vẽ đã cho và dựa vào tính chất “hình bình hành có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau” để tìm hình bình hành trong các hình đã cho.

Lời giải chi tiết:

Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.

(Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối diện không song song).

Bài 2

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

    AB và CD là hai cạnh đối diện.

    AD và BC là hai cạnh đối diện

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau ?  

h103 tr102 sgk t4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ đã cho để xác định hình có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Trong hai hình đã cho, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3 trang 102, 103 SGK Toán 4

 Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành :

h104 tr103 sgk t4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Vẽ hình bình hành dựa vào tính chất : Hình bình hành có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau. 

Lời giải chi tiết:

Học sinh vẽ như sau : 

h105 tr103 sgk t4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lý thuyết

trang 102 hbh copy Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Hình bình hành ABCD có :

– AB và DC la hai cạnh đối diện ; AD và BC là hai cạnh đối diện.

– Cạnh AB song song với cạnh DC.

  Cạnh AD song song với cạnh BC.

– AB = DC và AD = BC. 

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button