Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 4

Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

h112a tr112 sgk t4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số:

– Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

– Nếu chia cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho. 

Lời giải chi tiết:

1656353124 636 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 4

 Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 × 4 ) : (3 × 4);                    b) 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)

Nhận xét:

Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không đổi.

Phương pháp giải:

Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a)  18 : 3 = 6 ;  

     (18 × 4 ) : (3 × 4) = 72 : 12 = 6

    Vậy kết quả của 18 : 3 và (18 × 4 ) : (3 × 4) bằng nhau.

b) 81 : 9 = 9 ;       

    (81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

    Vậy kết quả 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3) bằng nhau.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 4

Viết số thích hợp vào ô trống :
h113 tr112 sgk t4 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất cơ bản của phân số:

– Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

– Nếu chia cả tử và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Ta có:

\(\dfrac{50}{75} = \dfrac{50:5}{75:5} =\dfrac{10}{15} \);                                  \(\dfrac{10}{15} = \dfrac{10:5}{15:5} =\dfrac{2}{3} \);

\(\dfrac{3}{5} = \dfrac{3\times2}{5\times2} =\dfrac{6}{10} \);                                  \(\dfrac{3}{5} = \dfrac{3\times3}{5\times3} =\dfrac{9}{15} \);

\(\dfrac{3}{5} = \dfrac{3\times4}{5\times4} =\dfrac{12}{20} \).

Vậy ta có kết quả như sau : 

1656353125 46 a3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lý thuyết

1.  Phân số bằng nhau

a) Có hai băng giấy bằng nhau.

1537321055581 Ps bang nhau Lt1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Nhận xét: $\dfrac{3}{4} = \dfrac{{3 \times 2}}{{4 \times 2}} = \dfrac{6}{8}$ và         \(\dfrac{6}{8} = \dfrac{{6:2}}{{8:2}} = \dfrac{3}{4}\).

Từ nhận xét này , có thể nêu tính chất cơ bản của phân số như sau:

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác \(0\) thì được một phân số bằng phân số đã cho.

Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác \(0\) thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button