Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 166 SGK Toán 3

Bài 1

Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế ?

This post: Bài 1, 2, 3 trang 166 SGK Toán 3

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

40kg đường : 8 túi

15kg đường : ? túi.

– Tìm một túi nặng bao nhiêu ki-lô-gam đường bằng cách lấy 40kg chia cho số túi tương ứng.

– Tìm 15kg đường đựng trong mấy túi thì ta lấy 15kg chia cho khối lượng của một túi đường.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam đường đựng trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là:

15 : 5 = 3 (túi)

Đáp số: 3 túi.

Bài 2

Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 cúc áo thì dùng cho mấy cái áo như thế ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt: 

24 cúc áo : 4 cái áo

42 cúc áo: ? cái áo.

– Tìm mỗi cái áo thì cần bao nhiêu cúc bằng cách lấy 24 chia cho số áo tương ứng.

– Tìm 42 cúc áo dùng cho bao nhiêu cái áo bằng cách lấy 42 chia cho số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Mỗi cái áo cần số cái cúc là:

24 : 4 = 6 (cúc)

 42 cúc áo thì dùng cho số cái áo là :

42 : 6 = 7 (áo)

Đáp số: 7 áo.

Bài 3

Cách làm nào đúng, cách làm nào sai?

a) 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12.

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ có phép tính nhân và chia thì ta tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) Đúng.

b) Sai (Vì biểu thức chỉ có phép chia ta thực hiện từ trái sang phải)

c) Sai (Vì biểu thức có phép nhân, phép chia ta thực hiện từ trái sang phải)

d) Đúng.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button