Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 167 SGK Toán 3

Bài 1

 Có 48 cái đĩa xếp đều vào 8 hộp. Hỏi 30 cái đĩa thì xếp được vào mấy hộp như thế ?

This post: Bài 1, 2, 3 trang 167 SGK Toán 3

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

48 cái đĩa: 8 hộp

30 cái đĩa: ? hộp

– Tìm 1 hộp đựng được bao nhiêu cái đĩa.

– Tìm 30 cái đĩa xếp được vào bao nhiêu hộp bằng cách lấy 30 chia cho số đĩa trong một hộp vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số cái đĩa là:

48 : 8  = 6 (đĩa) 

Số hộp cần có để xếp hết 30 cái đĩa là:

30 : 6 = 5 (hộp)

Đáp số: 5 hộp.

Bài 2

Có 45  học sinh xếp thành 9 hàng đều nhau. Hỏi có 60 học sinh thì xếp thành bao nhiêu hàng như thế ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

45 học sinh: 9 hàng

60 học sinh: ? hàng.

– Tìm mỗi hàng có bao nhiêu học sinh bằng cách lấy 45 chia cho 9.

– Tìm 60 học sinh thì xếp được bao nhiêu hàng bằng cách lấy 60 chia cho kết quả vừa tìm được ở trên.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh trong mỗi hàng là:

45 : 9 = 5 (học sinh)

60 học sinh xếp thành số hàng là:

60 : 5 = 12 (hàng)

Đáp số: 12 hàng.

Bài 3

Mỗi ô vuông là giá trị của biểu thức nào ?

b3 tr 167 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Biểu thức có chứa phép tính nhân và chia chia thì em tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Nối ô có phép tính với ô chứa kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

56 : 7 : 2 = 8 : 2 = 4

36 : 3 x 3 = 12 x 3 = 36

4 x 8 : 4 = 32 : 4 = 8

48 : 8 x 2 = 6 x 2 = 12

48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

 Từ đó em nối biểu thức với ô chưa kết quả như sau:

b3a tr 167 sach toan 3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button