Môn toán

Bài 1, 2, 3 trang 170, 171 SGK Toán 3

Bài 1

Tính nhẩm:

This post: Bài 1, 2, 3 trang 170, 171 SGK Toán 3

a) 50000 + 20000             b) 25000 + 3000

    80000 – 40000                 42000 – 2000

c) 20000 x 3                     d) 12000 x 2

   60000 : 2                          36000 : 6

Phương pháp giải:

50000 + 20000 = ?

50 nghìn + 20 nghìn = 70 nghìn

Viết 50000 + 20000 = 70000

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 50000 + 20000    = 70000    

    80000 – 40000   = 40000

b) 25000 +  3000 =  28000

    42000 – 2000 = 40000

c) 20000 x 3   = 60000 

    60000 : 2   = 30000

d) 12000 x 2 = 24000

    36000 : 6 = 6000

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 39178 + 25706           b) 86271 – 43954

    58427 + 40753               26883 – 7826

c) 412 x 5                     d)  25968 : 6

    6247 x 2                        36296 : 8

Phương pháp giải:

– Đặt tính: Viết phép tính cộng, trừ, nhân theo cột dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

– Tính: Lần lượt làm theo thứ tự, chú ý phép tính có nhớ.

Lời giải chi tiết:

h220 tr 170 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Một kho hàng có 80 000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 38 000 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26 000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? (Giải bằng hai cách khác nhau)

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 80 000 bóng đèn

Lần 1: 38 000 bóng đèn

Lần 2: 26 000 bóng đèn

Còn lại: ? bóng đèn.

Cách 1: 

– Tìm số bóng đèn còn lại trong kho sau lần chuyển đầu.

– Tìm số bóng đèn còn lại trong kho sau lần chuyển thứ hai.

Cách 2: 

– Tìm số bóng đèn cả hai lần đã chuyển đi.

– Tìm số bóng đèn còn lại trong kho bằng cách lấy số bóng đèn ban đầu trừ đi số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Cách 1: Số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:

      80000 – 38000 = 42000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

      42000 – 26000 = 16000 (bóng đèn)

                   Đáp số: 16000 bóng đèn.

Cách 2: Số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

       38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

       80000 – 64000 = 16000 (bóng đèn)

                       Đáp số: 16000 bóng đèn.

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button