Môn toán

Bài 1, 2 trang 108 SGK Toán 3

Bài 1

Trả lời các câu hỏi sau đây:

Tháng này là tháng mấy? Tháng sau là tháng mấy?

Tháng 1 có bao nhiêu ngày                

Tháng 3 có bao nhiêu ngày                 

Tháng 6 có bao nhiêu ngày ?               

Tháng 7 có bao nhiêu ngày ?

Tháng 10 có bao nhiêu ngày ?

Tháng 11 có bao nhiêu ngày ?

Phương pháp giải:

Nhẩm lại số ngày trong từng tháng của một năm rồi trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự trả lời.

Tháng 1 có 31 ngày

Tháng 3 có 31 ngày

Tháng 6 có 30 ngày

Tháng 7 có 31 ngày

Tháng 10 có 31 ngày

Tháng 11 có 30 ngày

Bài 2

Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005:

b2 tr 108 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy?

Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào ?

Phương pháp giải:

Xem lịch rồi trả lời các câu hỏi trong bài.

Lời giải chi tiết:

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu.

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư.

Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật, đó là những ngày : 7, 14, 21, 28 tháng 8.

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8.

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button