Tiếng việt

Bài 1: Mở rộng vốn từ Trường học trang 26, 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

Câu 1

Tìm từ ngữ phù hợp với mỗi bông hoa.

This post: Bài 1: Mở rộng vốn từ Trường học trang 26, 27 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 Chân trời sáng tạo

1656331053 560 26 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

1656331053 603 27 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Em quan sát các bức tranh và tìm những từ ngữ chỉ những nội dung trên.

Lời giải chi tiết:

– Tranh 1: Giờ ra chơi

– Tranh 2: Giờ học

– Tranh 3: Giờ đọc sách

– Tranh 4: Giờ chào cờ

– Tranh 5: Giờ thể dục

– Tranh 6: Giờ tan trường

Câu 2

Tìm từ ngữ chỉ cảm xúc của học sinh khi tham gia các hoạt động ở trường.

M: hào hứng

Phương pháp giải:

Khi tham gia các hoạt động, em và bạn thường cảm thấy thế nào?

Lời giải chi tiết:

Từ ngữ chỉ cảm xúc của học sinh khi tham gia các hoạt động: tự hào, vui vẻ, thích thú,…

Câu 3

Đặt 1-2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2 nói về cảm xúc của em hoặc bạn khi tham gia các hoạt động ở trường.

M: Chúng em hào hứng tham gia trò chơi ô ăn quan.

 

Phương pháp giải:

Sử dụng các từ ngữ em đã tìm được ở câu 3, đặt một câu nói về cảm cúc của em hoặc các bạn khi tham gia các hoạt động ở trường.

Lời giải chi tiết:

– Chúng em thích thú đọc sách.

– Chúng em tự hào hát quốc ca.

Câu 4

Thêm từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? vào các câu ở bài tập 3.

M: Giờ ra chơi, chúng em hào hứng tham gia trò chơi ô ăn quan.

Phương pháp giải:

Với các câu em đã đặt ở câu 3. Hãy thêm từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? theo các gợi ý sau:

– Khi nào các em thích thú đọc sách?

– Khi nào các em cảm thấy tự hào hát quốc ca?

Lời giải chi tiết:

Vào giờ đọc sách, chúng em thích thú đọc những cuốn sách hay.

– Giờ chào cờ, chúng em tự hào hát bài quốc ca.

Vận dụng

Đọc hai bài đồng dao sau:

1656331053 235 28 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Cùng các bạn chơi một trò chơi trong bài đồng dao.

Lời giải chi tiết:

Em hãy đọc hai bài đồng dao và chơi cùng các bạn.

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Tiếng việt

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button