Sinh học

Bài 1 mục III trang 137 Vở bài tập Sinh học 8

Đề bài

Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

This post: Bài 1 mục III trang 137 Vở bài tập Sinh học 8

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lý thuyết So sánh các tính chất của phản xạ có điều kiện với phản xạ không điều kiện

Lời giải chi tiết

Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện
– Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện – Trả lời các kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện (đã được kết hợp với kích thích không điều kiện một số lần)
– Bẩm sinh – Học được
– Bền vững, không bị mất đi khi không củng cố – Dễ mất khi không củng cố
– Có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại – Không di truyền, có tính chất cá thể
– Số lượng hạn chế – Số lượng không hạn định
– Cung phản xạ đơn giản – Hình thành đường liên hệ tạm thời trong cung phản xạ
– Trung ương nằm ở trụ não, tủy sống – Trung ương nằm ở vỏ não

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button