Sinh học

Bài 1 mục III trang 139 Vở bài tập Sinh học 8

Đề bài

Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người.

This post: Bài 1 mục III trang 139 Vở bài tập Sinh học 8

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lý thuyết Sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người

Lời giải chi tiết

Phản xạ có điều kiện hình thành ở trẻ mới sinh từ rất sớm. Trẻ càng lớn, số lượng phản xạ có điều kiện xuất hiện càng nhiều và càng phức tạp. Bên cạnh đó là quá trình ức chế phản xạ nếu phản xạ đó không cần thiết.

Sự hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện ở người là 2 quá trình thuận nghịch quan hệ mật thiết với nhau, nhờ đó mà cơ thể thích nghi với những điều kiện sống luôn thay đổi, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa ở người.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button