Môn toán

Bài 1 trang 104 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

b11 trang 104 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Người ta dùng các chữ cái in hoa để đặt tên cho điểm ví dụ: A, B, C, D…

Người ta thường dùng các chữ cái thường a, b,…, m, p, n  để đặt tên cho các đường thẳng.

Lời giải chi tiết

–  Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ  cái in hoa , chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.

– Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đường thẳng đó.

b12 trang 104 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button