Hóa học

Bài 1 trang 144 SGK Hóa học 9

Đề bài

Chọn các chất thích hợp thay vào chữ cái rồi viết  phương trình hóa học theo những sơ đồ chuyển đổi hóa học sau :

b46 h1 hoa9 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 1 trang 144 SGK Hóa học 9

Lời giải chi tiết

\(\begin{gathered}
a){C_2}{H_4}\xrightarrow[{xt}]{{ + {H_2}O}}C{H_3} – C{H_2} – OH\xrightarrow[{men\,giam}]{{ + {O_2}}}C{H_3}COOH \hfill \\
C{H_2} = C{H_2} + {H_2}O\xrightarrow{{xt}}C{H_3} – C{H_2} – OH \hfill \\
C{H_3} – C{H_2} – OH + {O_2}\xrightarrow{{men\,giam}}C{H_3}COOH + {H_2}O \hfill \\
b)C{H_2} = C{H_2}\left| \begin{gathered}
\xrightarrow{{Dung\,dich\,B{r_2}}}C{H_2}Br – C{H_2}Br \hfill \\
\xrightarrow{{Trung\,hop}}{( – C{H_2} – C{H_2} – )_n} \hfill \\
\end{gathered} \right. \hfill \\
C{H_2} = C{H_2} + B{r_2} \to C{H_2}Br – C{H_2}Br \hfill \\
nC{H_2} = C{H_2}\xrightarrow{{Trung\,hop}}{( – C{H_2} – C{H_2} – )_n} \hfill \\
\end{gathered} \)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button