Vật lý

Bài 1 trang 169 SGK Vật Lí 11 Nâng cao

Đề bài

Chọn phát biểu sai.

A. Khi ngắt dòng diện trong cuộn dây của nam châm điện thì từ tính của lõi sắt mất rất nhanh.

B. Sắt có từ tính mạnh là vì trong sắt có những miền từ hoá tự nhiên.

C. Trong thiên nhiên có rất nhiều nguyên tố hoá học thuộc loại chất sắt từ.

D. Chu trình từ trễ chứng tỏ rằng sự từ hoá của sắt phụ thuộc một cách phức tạp vào từ trường gây ra sự từ hoá.

Lời giải chi tiết

Chọn C

Trong thiên nhiên có một số rất ít nguyên tố hoá học thuộc loại chất sắt từ

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button