Hóa học

Bài 1 trang 41 SGK Hóa học 9

Đề bài

Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bari clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Thuốc thử phải chọn sao cho khi cho vào Na2SO4 và Na2CO3 phải gây ra hiện tượng khác biệt, dễ nhận thấy.

Lời giải chi tiết

– Không dùng BaCl2 và Pb(NO3)2 vì đều xảy ra phản ứng và tạo kết tủa có màu giống nhau.

BaCl2 + Na2SO4 \(\to\) BaSO4↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2CO3 \(\to\) BaCO3↓ + 2NaCl

Pb(NO3)2 + Na2SO4\(\to\) PbSO4↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + Na2CO3\(\to\) PbCO3↓ + 2NaNO3

– Không dùng AgNO3, vì đều xảy ra phản ứng, hiện tượng không khác nhau rõ rệt; Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít tan và có màu giống nhau.

2AgNO3 + Na2SO4 \(\to\) Ag2SO4 + 2NaNO3

2AgNO3 + Na2CO3 \(\to\) Ag2CO3 + 2NaNO3

– Không dùng NaOH, vì đều không phản ứng, không có hiện tượng gì.

– Thuốc thử dùng được là dung dịch HCl vì HCl tác dụng với Na2CO3 có xuất hiện bọt khí và không tác dụng với Na2SO4.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

HCl + Na2SO4  không phản ứng

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button