Môn toán

Bài 11 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình \(12\) và điền vào chỗ trống trong các phát  biểu sau:

a) Điểm …nằm giữa hai điểm \(M\) và \(N.\)

b) Hai điểm \(R\) và \(N\) nằm … đối với điểm \(M.\)

c) Hai điểm … nằm khác phía đối với …

bai 11 sgk hinh toan 6 tap 1 phan b lgh trang 106 hinh0 12 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 11 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Với \(3\) điểm \(A, C, B\) như hình vẽ sau ta có thể nói:

sgk hinh toan 6 tap 1 phan 2 bai 12 hinh 11 lgh trang 106 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Hai điểm \(B\) và \(C\) nằm cùng phía đối với điểm \(A.\)

– Hai điểm \(A \) và \(C\) nằm cùng phía đối với điểm \(B.\)

– Hai điểm \(A\) và \(B\) nằm khác phía đối với điểm \(C.\)

– Điểm \(C\) nằm giữa \(2\) điểm \(A\) và \(B.\)

Nhận xét: trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Lời giải chi tiết

Từ hình vẽ, ta có thể điền như sau:

a) Điểm \(R\) nằm giữa hai điểm \(M\) và \(N.\)

b) Hai điểm \(R\) và \(N\) nằm cùng phía đối với điểm \(M.\)

c) Hai điểm \(M\), \(N\) nằm khác phía đối với \(R\).

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button