Sinh học

Bài 1,2 mục II trang 5,6 Vở bài tập Sinh học 9

Bài tập 1

Điển từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :

Di truyền học nghiên cứu …………………….. của hiện tượng di truyền và biến dị. Nó có một vai trò quan trọng không chỉ về …………………  mà còn có ……………………  cho Khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trong Công nghệ sinh học hiện đại.

Nhờ đề ra …………………… Menđen đã phát minh ra các quy luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho Di truyền học.

This post: Bài 1,2 mục II trang 5,6 Vở bài tập Sinh học 9

Lời giải chi tiết:

Di truyền học nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Nó có một vai trò quan trọng không chỉ về lí thuyết mà còn có giá trị thực tiễn cho Khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trong Công nghệ Sinh học hiện đại.

Nhờ đề ra phương pháp phân tích các thế hệ lai Menđen đã phát minh ra các quy luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho Di truyền học.

Bài tập 2

Chọn câu sai trong số các câu sau đây:

A. Menđen tiến hành lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền toàn bộ các cặp tính trạng trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

B. Menđen dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng của bố mẹ cho các thế hệ sau.

C. Nhân tố di truyền quy định các tính trạng của sinh vật.

D. Dòng (hay giống) thuần chủng là giống có đặc tính di truyển đồng nhất, các thế hệ sau được sinh ra giống các thế hệ trước.

Lời giải chi tiết:

Đáp án sai là A: Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.

Chọn A 

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Sinh học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button