Môn toán

Bài 12 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Xem hình 13 và gọi tên các điểm:

a, Nằm giữa \(2\) điểm \(M\) và \(P\).

b, Không nằm giữa hai điểm \(N\) và \(Q\).

c, Nằm giữa hai điểm \(M\) và \(Q\).

bai 12 sgk hinh toan 6 tap 1 lgh trang 107 hinh Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 12 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Với \(3\) điểm \(A, C, B\) như hình vẽ sau ta có thể nói:

sgk hinh toan 6 tap 1 phan 2 bai 12 hinh 11 lgh trang 106 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Điểm \(C\) nằm giữa \(2\) điểm \(A\) và \(B.\)

Nhận xét: trong ba điểm thẳng hàng, có một điểm và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Lời giải chi tiết

bai 12 sgk hinh toan 6 tap 1 lgh trang 107 hinh 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Điểm \(N\) nằm giữa \(2\) điểm \(M\) và \(P\).

b, Điểm  \(M\) không nằm giữa hai điểm \(N\) và \(Q\).

c, Điểm \(N\) và  \(P\) nằm giữa hai điểm \(M\) và \(Q\).

Bklearning.edu.vn 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button