Môn toán

Bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau: 

a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng).

b, Điểm B nằm giữa A và N; điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 13 trang 107 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng.

Khi ba điểm không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào, ta nói chúng không thẳng hàng.

Với 3 điểm A, C, B như hình vẽ sau ta có thể nói: 

sgk hinh toan 6 tap 1 phan 2 bai 12 hinh 11 lgh trang 106 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Điểm C nằm giữa 2 điểm A và B.

Lời giải chi tiết

a, Điểm M nằm giữa hai điểm A và B; điểm N không nằm giữa hai điểm A và B (ba điểm N, A, B thẳng hàng) nên cả 4 điểm này cùng thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng). 

Chúng ta có hai cách vẽ: 

Cách 1:

bai 13 trang 107 toan 6 lgh sgk bai 13 a p1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Cách 2:

bai 13 trang 107 toan 6 lgh sgk bai 13 a p2 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b) Điểm B nằm giữa hai điểm A và N nên 3 điểm B, A, N thẳng hàng. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên 3 điểm B, A, M thẳng hàng. Do đó, cả 4 điểm A, B, M, N đều thẳng hàng (cùng nằm trên một đường thẳng).

bai 13 trang 107 toan 6 lgh sgk bai 13 b Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button