Hóa học

Bài 15.1, 15.2 trang 22 SBT Hóa học 11

Câu 15.1.

Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Kim cương là cacbon hoàn toàn tinh khiết, trong suốt, không màu, không dẫn điện.

This post: Bài 15.1, 15.2 trang 22 SBT Hóa học 11

B. Than chì mềm do có cấu trúc lớp, các lớp lân cận liên kết với nhau bằng lực tương tác yếu.

C. Than gỗ, than xương có khả năng hấp phụ các chất khí và chất tan trong dung dịch.

D. Khi đốt cháy cacbon, phản ứng toả nhiều nhiệt, sản phẩm thu được chỉ là khí cacbonic.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Cacbon Tại đây

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm khi đốt cháy cacbon trong không khí, ngoài khí CO2 còn một ít khí CO.

=> Chọn D.

Câu 15.2.

Loại than nào sau đây không có trong thiên nhiên ?

A. Than chì   

B. Than antraxit

C. Than nâu    

D. Than cốc

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Cacbon Tại đây

Lời giải chi tiết:

Than cốc không có trong thiên nhiên.

=> Chọn D.

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button