Hóa học

Bài 16.3 trang 24 SBT hóa học 11

Đề bài

Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây (ghi rõ số oxi hoá của cacbon) :

(1) \(CO + {O_2}\) \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) ?

(2) \(CO + C{l_2}\) \(\xrightarrow{{{t^0},xt}}\) ?

(3) \(CO + CuO\) \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) ? + ?

(4) \(CO + F{{\rm{e}}_3}{O_4}\) \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) ? + ?

(5) \(CO + {I_2}{O_5}\)  \(\xrightarrow{{{t^o}}}\)  \({I_2}\) + ?

Trong các phản ứng này CO thể hiện tính chất gì ?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại lí thuyết về hợp chất của Cacbon Tại đây để điền chất thích hợp vào dấu “?”

This post: Bài 16.3 trang 24 SBT hóa học 11

Dựa vào số oxi hóa trước và sau phản ứng của nguyên tố C để kết luận CO thể hiện tính gì.

Nếu số oxi hóa tăng => CO thể hiện tính khử.

Nếu số oxi hóa giảm => CO thể hiện tính oxi hóa.

Lời giải chi tiết

\(\begin{gathered} 1.\,\mathop C\limits^{ + 2} O + {O_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2\mathop C\limits^{ + 4} {O_2} \hfill \\ 2.\,\mathop C\limits^{ + 2} O + C{l_2}\xrightarrow{{{t^0},xt}}\mathop C\limits^{ + 4} OC{l_2} \hfill \\ 3.\,\mathop C\limits^{ + 2} O + CuO\xrightarrow{{{t^0}}}Cu + \mathop C\limits^{ + 4} {O_2} \hfill \\4.\,4\mathop C\limits^{ + 2} O + F{e_3}{O_4}\xrightarrow{{{t^0}}}3Fe + 4\mathop C\limits^{ + 4} {O_2} \hfill \\5.\,\mathop C\limits^{ + 2} O + {I_2}{O_5}\xrightarrow{{{t^0}}}{I_2} + 5\mathop C\limits^{ + 4} {O_2} \hfill \\\end{gathered}\)

 Bklearning.edu.vn 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button