Môn toán

Bài 16 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

a, Tại sao không nói:” Hai điểm thẳng hàng”?

b, Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra thế nào để biết 3 điểm đó có thẳng hàng hay không? 

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 16 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+ Có một và chỉ một đường thẳng qua hai điểm A và B.

Nếu A, B, C thẳng hàng nếu chúng cùng nằm trên một đường thẳng. 

Lời giải chi tiết

a, Qua hai điểm bao giờ cũng có một đường thẳng nên ta không nói hai điểm thẳng hàng. 

Ví dụ hình vẽ sau: 

bai 16 trang 109 phan a lgh toan 6 tap 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

b, Để biết ba điểm A, B, C có thẳng hàng hay không ta đặt cạnh thước đi qua hai điểm, chẳng hạn điểm A và điểm B. Nếu điểm C nằm trên cạnh thước thì ba điểm đó thẳng hàng, nếu điểm C không nằm trên cạnh thước thì ba điểm đó không thẳng hàng. 

b16 trang 109 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button