Hóa học

Bài 17.5 trang 25 SBT hóa học 11

Đề bài

Cho các chất sau đây : silic, silic đioxit, axit silixic, natri silicat, magie silixua. Hãy lập thành một dãy chuyển hoá giữa các chất trên và viết các phương trình hoá học.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Gợi ý: Mg2Si \(\xleftarrow{{(1)}}\) Si \(\xrightarrow{{(2)}}\) SiO2 \(\xrightarrow{{(3)}}\) Na2SiO3 \(\xrightarrow{{(4)}}\) H2SiO3

This post: Bài 17.5 trang 25 SBT hóa học 11

Lời giải chi tiết

Dãy chuyển hoá có thể là

Mg2Si \(\xleftarrow{{(1)}}\) Si \(\xrightarrow{{(2)}}\) SiO2 \(\xrightarrow{{(3)}}\) Na2SiO3 \(\xrightarrow{{(4)}}\) H2SiO3

Các phương trình hoá học có thể là :

(1) Si + 2Mg \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Mg2Si

(2) Si + O2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SiO2

(3) SiO2 + 2NaOH(nóng chảy)  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  Na2SiO3 + H2O

(4) Na2SiO3 + 2HCl \( \to \) H2SiO3\( \downarrow \) + 2NaCl 

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button