Hóa học

Bài 18.5 trang 26 SBT hóa học 11

Đề bài

Clanhke xi măng Pooclăng gồm các hợp chất canxi silicat Ca3SiO5, Ca2SiO4 và canxi aluminat Ca3(AlO3)2. Hãy biểu diễn công thức của các hợp chất trên dưới dạng các oxit và tính phần trăm khối lượng của canxi oxit trong mỗi hợp chất.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+) Tính khối lượng phân tử của từng loại oxit.

This post: Bài 18.5 trang 26 SBT hóa học 11

+) Áp dụng công thức: \(\% {m_{CaO}} = \dfrac{{\sum {{M_{CaO}}} }}{{{M_{\,hop\,\,chat}}}}\)

Lời giải chi tiết

Công thức của hợp chất dưới dạng các oxit:

3CaO.SiO2, 2CaO.SiO2 và 3CaO.Al2O3, với phân tử khối tương ứng là 228; 172 và 270.

Phần trăm khối lượng của canxi oxit trong mỗi hợp chất :

Trong Ca3SiO5, %mCa0 : \(\dfrac{{3.56.100\% }}{{228}}\) = 73,7%.

Trong Ca2SiO4, %mCa0 : \(\dfrac{{2.56.100\% }}{{172}}\) =65,1%.

Trong Ca3(AlO3)2, %mCa0 : \(\dfrac{{3.56.100\% }}{{270}}\) = 62,2%.

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button