Môn toán

Bài 18: Luyện tập chung

LT

Bài 1 (trang 70 SGK Toán 2 tập 1)

Tính.  

1620986609 bmcq Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng, trừ hai số như thông thường, sau đó ghi thêm đơn vị đo là kg hoặc \(l\) vào kết quả phép tính.

Lời giải chi tiết:

1620986609 9nwz Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 2

Tìm số thích hợp.

Thỏ, gà, chó chơi cầu thăng bằng. Biết cả hai trường hợp dưới đây cầu đều thăng bằng.

1620986609 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Con thỏ nặng bằng 1 o trong Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM con gà.

b) Con chó nặng bằng 1 o trong Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM con gà.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh để trả lời các câu hỏi của bài toán. Cầu thăng bằng nên cân nặng của các con vật ở hai bên cầu bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Con thỏ nặng bằng 2 con gà.

b) Con chó nặng bằng 4 con gà.

Giải thích: 1 con thỏ nặng bằng 2 con gà nên 2 con thỏ nặng bằng 4 con gà (2 + 2 = 4). Mà 1 con chó nặng bằng 2 con thỏ. Vậy con chó nặng bằng 4 con gà.

Bài 3

Tại cửa hàng xăng dầu, một người đi ô tô vào mua 25 \(l\) xăng, một người đi xe máy vào mua 3 \(l\) xăng. Hỏi cả hai người mua bao nhiêu lít xăng?

1620986609 cj3u Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Đọc kĩ đề bài để xác định bài toán cho gì (số lít xăng người đi ô tô mua, số lít xăng người đi xe máy mua) và hỏi gì (số lít xăng cả hai người mua), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số lít xăng cả hai người mua ta lấy số lít xăng người đi ô tô mua cộng với số lít xăng người đi xe máy mua.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Người đi ô tô: 25 \(l\) xăng

Người đi xe máy: 3 \(l\) xăng

Cả hai người: … \(l\) xăng? 

Bài giải

Cả hai người mua số lít xăng là:

25 + 3 = 28 (\(l\))

Đáp số: 28 \(l\) xăng.

Bài 4

Có năm túi gạo sau:

1620986610 8tc8 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

a) Muốn lấy hai túi để được 13 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo nào?

b) Muốn lấy ba túi để được 9 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo nào?

Phương pháp giải:

a) Thử chọn và nhẩm tính hai số nào trong các số ghi ở các túi có tổng là 13, từ đó tìm được hai túi thích hợp để được 13 kg gạo.

b) Thử chọn và nhẩm tính ba số nào trong các số ghi ở các túi có tổng là 9, từ đó tìm được ba túi thích hợp để được 9 kg gạo.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 6 kg + 7 kg.

Vậy muốn lấy hai túi để được 13 kg gạo thì phải lấy ra hai túi gạo 6 kg và 7 kg.

b) Ta có: 2 kg + 3 kg + 4 kg = 9 kg

Vậy muốn lấy ba túi để được 9 kg gạo thì phải lấy ra ba túi gạo 2kg, 3 kg và 4 kg. 

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button