Môn toán

Bài 18 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Lấy bốn điểm \(M, N, P, Q\) trong đó có \(3\) điểm \(M, N, P\) thẳng hàng và điểm \(Q\) nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm? Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt) ? Viết tên những đường thẳng đó.

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 18 trang 109 SGK Toán 6 tập 1

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Qua hai điểm \(A\) và \(B\) có một và chỉ một đường thẳng.

Lời giải chi tiết

 b18 trang 109 sgk toan 6 t1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

– Vì ba điểm \(M, N, P\) thẳng hàng nên qua ba điểm này sẽ chỉ có \(1\) đường thẳng (ta có thể gọi là \(MN)\)

–  Xét điểm \(Q\) với mỗi điểm \(M, N, P\) ta có các đường thẳng \(QM, QN, QP.\)

Vậy có \(4\) đường thẳng là \(MN, QM, QN, QP.\)

Chú ý:

Đường thẳng đi qua 3 điểm \(M, N, P\) chúng ta có thể gọi là \(MN,MP\) hay \(NP\) đều được vì chúng đều là 1 đường thẳng.  

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button