Hóa học

Bài 19.5 trang 27 SBT hóa học 11

Đề bài

Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển hoá sau :

SiO\(\xrightarrow{{(1)}}\) Si  \(\xrightarrow{{(2)}}\)  \(N{a_2}Si{O_3}\) \(\underset{{(4)}}{\overset{{(3)}}{\longleftrightarrow}}\) \({H_2}Si{O_3}\)  \(\xrightarrow{{(5)}}\) SiO\(\xrightarrow{{(6)}}\) \(CaSi{O_3}\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại lí thuyết về Silic và hợp chất của Silic Tại đây.

This post: Bài 19.5 trang 27 SBT hóa học 11

Lời giải chi tiết

(1) SiO2 + 2Mg \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) Si + 2MgO

(2) Si + 2NaOH + H2O \( \to \) Na2SiO3 + 2H2

(3) Na2SiO3 + CO2 + H2O \( \to \) Na2CO3 + H2SiO3

(4) H2SiO3 + 2NaOH \( \to \) Na2SiO3 + 2H2O

(5) H2SiO3  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  SiO2 + H2O

(6) SiO2 + CaO  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  CaSiO3

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button