Hóa học

Bài 19.6 trang 27 SBT hóa học 11

Đề bài

Hãy dẫn ra ba phản ứng trong đó CO thể hiện tính khử và ba phản ứng trong đó CO2 thể hiện tính oxi hoá.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại lí thuyết về hợp chất của Cacbon Tại đây.

This post: Bài 19.6 trang 27 SBT hóa học 11

Lời giải chi tiết

Ba phản ứng trong đó CO thể hiện tính khử :

\(2CO + {O_2}\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(2C{O_2}\)

\(3CO + F{{\rm{e}}_2}{O_3}\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(2F{\rm{e}} + 3C{O_2}\)

\(CO + C{l_2}\) \(\xrightarrow[{xt}]{{{t^0}}}\) \(COC{l_2}\)

Ba phản ứng trong đó CO2 thể hiện tính oxi hoá :

\(C{O_2} + C\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(2CO\)

\(C{O_2} + 2Mg\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(2MgO + C\)

\(C{O_2} + Zn\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(ZnO + CO\)

 Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button