Tự nhiên và Xã hội

Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

LT

Kiến thức cần nhớ

Mỗi gia đình thường có những người ở các lứa tuổi khác nhau cùng chung sống. Trong gia đình bạn Minh, ông bà là lớp người nhiều tuổi nhất rồi đến bố mẹ, Minh và em là lớp người ít tuổi. Đó là những thế hệ khác nhau.

Bài 1

Liên hệ thực tế và trả lời

Trong gia đình bạn, ai là người nhiều tuổi nhất, ai là người ít tuổi nhất?

Lời giải chi tiết:

– Trong gia đình em, bà ngoại là người nhiều tuổi nhất, năm nay bà đã 70 tuổi. Người ít tuổi nhất là em gái của em, năm nay 12 tuổi.

Bài 2

Quan sát và trả lời

Hãy giới thiệu về những người trong gia đình Minh, từ người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất.

h1 bai19 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

– Trong gia đình của Minh có 6 người bao gồm: ông nội của Minh là người nhiều tuổi nhất, bà nội của Minh, bố và mẹ của Minh, Minh và em gái của Minh là người ít tuổi nhất.

Bài 3

Liên hệ thực tế và trả lời

Gia đình bạn có mấy thế hệ cùng chung sống?

Lời giải chi tiết:

– Gia đình em có hai thế hệ cùng chung sống. Đó là bố mẹ và chị em em.

Bài 4

Quan sát và trả lời

    – Gia đình Lan có mấy thế hệ cùng chung sống?

    – Mỗi thế hệ gồm có những ai?

 h2 bai19 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Lời giải chi tiết:

– Gia đình Lan có hai thế hệ cùng chung sống.

– Thế hệ thứ nhất gồm có bố mẹ Lan, thế hệ thứ hai là Lan và em trai của Lan.

Bài 5

Vẽ

 Hãy vẽ và giới thiệu về các thành viên trong gia đình của bạn.

Lời giải chi tiết:

 h3 bai19 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button