Môn toán

Bài 2, 3 trang 93 SGK Toán 3

Bài 2

Viết (theo mẫu):

h1 b2 tr93 t3 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

– Viết số: Viết các chữ số của hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị lần lượt từ trái sang phải.

– Đọc số: Đọc số có bốn chữ số vừa viết được, chú ý cách đọc số có hàng đơn vị là 4 hoặc 5.

Lời giải chi tiết:

h2 b2 tr 93 sgk t3 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bài 3

Số?

h96 tr 93 t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Phương pháp giải:

Đếm xuôi các số liên tiếp, bắt đầu từ số ở ô đầu tiên rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

h961 tr 93 sgk t3 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

 Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button