Hóa học

Bài 2 trang 165 SGK Hóa học 9

Đề bài

Hãy chọn những từ thích hợp rồi điền vào các chỗ trống:

a) Polime thường là chất…. không bay hơi.

b) Hầu hết các polime đều…… trong nước và các dung môi thông thường.

c) Các polime có sẵn trong tự nhiên gọi là polime…. còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime….

d) Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại polime…. còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime….

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại lí thuyết về Polime Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Polime thường là chất rắn không bay hơi

b) Hầu hết các polime đều không tan trong nước và các dung môi thông thường

c) Các polime có sẵn trong thiên nhiên gọi là polime thiên nhiên còn các polime do con người tổng hợp ra từ các chất đơn giản gọi là polime tổng hợp

d) Polietilen và poli (vinyl clorua) là loại polime tổng hợp còn tinh bột và xenlulozơ là loại polime thiên nhiên.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button