Địa lý

Bài 2 trang 171 sgk Địa lí 7

Đề bài

Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí đế phát triển kinh tế như thế nào?

This post: Bài 2 trang 171 sgk Địa lí 7

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Xem lại lí thuyết phần kinh tế.

Lời giải chi tiết

Các nước Bắc Âu đã khai thác thiên nhiên hợp lí để phát triển kinh tế:

– Khai thác nguồn thủy diện dồi dào và rẻ để phát triển công nghiệp.

– Phát triển kinh tế biển (hàng hải và đánh cá, khai thác dầu khí ở Biển Bắc).

– Phát triển khai thác rừng, sản xuất đồ gỗ và giấy xuất khẩu mang lại nguồn ngoại tệ lớn; khai thác có kế hoạch đi đôi với bảo vệ và trồng rừng. Tận dụng các dòng sông để vận chuyển gỗ.

– Do điều kiện tự nhiên hạn chế phát triển ngành trồng trọt, các nước Bắc Âu phát triển mạnh ngành chăn nuôi và chế biến sản phẩm chăn nuôi để xuất khẩu, mang lại lợi ích kinh tế lớn.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Địa lý

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button