Hóa học

Bài 2 trang 23 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2

Đề bài

 cau 21 bai 27 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Trong 4 trường hợp trên (a), (b), (c), (d), những trường hợp nào lắp đúng dụng cụ thu khí oxi và trường hợp nào lắp sai dụng cụ? Giải thích?

Lời giải chi tiết

Trường hợp lắp đúng là :
cau 22 bai 27 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM
(B) đúng vì khí \({O_2}\) ít tan trong nước.
(C) đúng vì khí \({O_2}\)nặng hơn không khí.
Trường hợp lắp sai là :

cau 23 bai 27 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM
(A) sai vì \({O_2}\) nặng hơn không khí, do đó không thể thu được bằng cách úp ngược ống nghiệm.
(D) sai vì ống dẫn khí \({O_2}\) không cắm vào ống nghiệm thu khí \({O_2}\)

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button