Đạo Đức

Bài 2 trang 40 SGK Đạo đức 4

Đề bài

Hãy đánh dấu + vào ô trống trước những ý kiến em cho là đúng.

 
  a) Công trình công cộng không phải của riêng mình nên không cần giữ gìn.
  b) Giữ gìn công trình công cộng là thể hiện ý thức bảo vệ của công.
  c) Chỉ người lớn mới có khả năng bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng.
  d) Bảo vệ, giữ gìn các điểm vui chơi, giải trí công cộng là tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền vui chơi, giải trí.

Lời giải chi tiết

 

  a) Công trình công cộng không phải của riêng mình nên không cần giữ gìn.
+ b) Giữ gìn công trình công cộng là thể hiện ý thức bảo vệ của công.
  c) Chỉ người lớn mới có khả năng bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng.
+ d) Bảo vệ, giữ gìn các điểm vui chơi, giải trí công cộng là tạo điều kiện để trẻ em thực hiện quyền vui chơi, giải trí.

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button