Hóa học

Bài 2 trang 61 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Muối natri clorua có nhiều ở đâu trong tự nhiên?

A. Nước biển, mỏ muối, đầm lầy

C. Nước biển, mỏ muối, hồ nước mặn

B. Nước biển, sông, hồ nứoc mặn.

D. Nước biển, mỏ muối, suối.

Lời giải chi tiết

This post: Bài 2 trang 61 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Muối natri clorua có nhiều trong nước biển, mỏ muối, hồ nước mặn,…

Đáp án C.

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button