Hóa học

Bài 2 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Khí thoát ra từ đám cháy chứa cacbonic, sunfuro… Vậy khí thoát ra khỏi đám cháy cần làm gì để hạn chế hít khí từ phía ngoài? Giải thích và viết phương trình hoá học phản ứng xảy ra mà em biết.

Lời giải chi tiết

This post: Bài 2 trang 70 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Dùng khăn tẩm ướt nước vôi trong để che miệng, mũi sẽ hạn chế hít khí cacbonic, sunforo vì:

\(\eqalign{
& C{O_2}\,\, + \,\,\,Ca{(OH)_2}\, \to \,\,CaC{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr
& S{O_2}\,\, + \,\,Ca{(OH)_2}\, \to \,\,CaS{O_3}\,\, + \,\,{H_2}O \cr} \)

Bklearning.edu.vn

 

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button