Hóa học

Bài 20.5 trang 29 SBT hóa học 11

Đề bài

A là một chất hữu cơ chỉ chứa hai nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn 2,50 g chất A người ta thấy tạo thành 3,60 g H2O. Xác định thành phần định tính và thành phần định lượng của chất A.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

+) Xác định các nguyên tố có mặt trong A.

This post: Bài 20.5 trang 29 SBT hóa học 11

+) Tính khối lượng các nguyên tố từ đó tính phần trăm khối lượng các nguyên tố tương ứng.

Lời giải chi tiết

A là hợp chất hữu cơ nên phải chứa cacbon. Oxi hóa A ta được H2O vậy A phải chứa hiđro. Theo đầu bài A chỉ chứa hai nguyên tố. Vậy A là hợp chất của cacbon và hiđro ( A là một hiđrocacbon ).

Khối lượng H trong 3.6g : \(\dfrac{{2.3,6}}{{18}}\)= 0.4 (g).

Phần trăm khối lượng của hiđro trong A :\(\dfrac{{0,4}}{{2,5}}\).100% = 16,0%

Phần trăm khối lượng của cacbon trong A : 100,0% – 16,0% = 84,0%

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Hóa học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button