Môn toán

Bài 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Cho tập hợp  \(A = \{0;-3;5\}.\) Viết tập hợp B các phân số \(\dfrac{m}{n}\) mà \(m, n ∈ A.\)

(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số). 

Video hướng dẫn giải

This post: Bài 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Ta lấy số đầu làm tử và mẫu là chính số đó hoặc hai số còn lại, tiếp đến lấy số thứ hai làm tử, hai số kia làm mẫu … (loại các phân số có mẫu bằng 0).

Lời giải chi tiết

Vì 0 không thể là mẫu số nên các phân số phải tìm chỉ có thể có mẫu bằng  \(- 3\) hoặc \(5.\)

Các phân số có mẫu bằng -3 là \(\displaystyle {0 \over { – 3}},{{ – 3} \over { – 3}},{5 \over { – 3}}\)

Các phân số có mẫu bằng 5 là: \(\displaystyle {0 \over 5},{{ – 3} \over 5},{5 \over 5}\)

Nhưng ta thấy \(\displaystyle {0 \over { – 3}} = 0 = {0 \over 5},{{ – 3} \over { – 3}} = 1 = {5 \over 5}\)

Vậy chỉ có bốn phân số khác nhau: \(\dfrac{0}{5}, \dfrac{5}{5},\) \(\displaystyle {5 \over { – 3}},{{ – 3} \over 5}\) 

Từ đó tập hợp \(B = \left\{ {\dfrac{0}{5};\dfrac{5}{5};\dfrac{{ – 3}}{5};\dfrac{5}{{ – 3}}} \right\}\)

Bklearning.edu.vn

Source: Đại Học Bách Khoa TP HCM
Category: Môn toán

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button