Vật lý

Bài 24.11 trang 66 SBT Vật lí 8

Đề bài

Đường biểu diễn hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

bai 2411 trang 66 sbt vat li 8 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút:

a) của 8 phút đầu

b) của 12 phút tiếp theo

c) của 4 phút cuối

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Sử dụng công thức tính nhiệt lượng \(Q = mc\Delta t\)

Lời giải chi tiết

a) Q1 =  m.c Δt = 0.5.4200.(60 – 20)

= 84 000J

Nhiệt lượng nước thu vào trong một phút: \({q_1} = \displaystyle{{{Q_1}} \over 8} = 10500J\)

b) Q2 =m.c Δt = 0.5.4200.(60 – 20)

= 84 000J

Nhiệt lượng tỏa ra trong một phút: \({q_1} = \displaystyle{{{Q_2}} \over {12}} = 7000J\)

c) Do 4 phút cuối nước không thay đổi nhiệt độ nên Q3 = 0; q3 = 0 

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button